Entrevistes i conferències

aa

Entrevista a Vicenç Arnaiz

“L’importància del joc”

Vicenç Arnaiz Sancho és llicenciat en Filosofia i Lletres, especialitat en Psicologia per la Universitat Central de Barcelona i especialista en la pràctica psicomotriu d’ajuda ASSEFOP. Actualment dirigeix l’Equip d’Atenció Primerenca de Menorca. Així mateix ha estat director de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància del Govern de les Illes Balears, assessor extern del Ministeri d’Educació per temes relacionats amb la primera infància, formador de mestres d’Educació Infantil, professor associat de la Universitat de les Illes Balears, president de l’Observatori de la Infància de Menorca i assessor de l’Organització d’Estats Iberoamericans (OEI) en qualitat d’expert en Educació Infantil i membre de la Junta del Fons Menorquí de Cooperació com a representant del Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca. També  és membre del Consell de Direcció de les revistes Aula d’Educació Infantil i Guix d’Educació infantil i codirector de la col·lecció de llibres Aula infantil de l’Editorial Graó.

El joc està reconegut com un dret dels infants?
Poques persones saben que el  Codi d’Hammurabi, datat del 1760 aC. i ubicat a Mesopotàmia, ja recollia uns drets específics dels infants . L’article 31 de la Convenció dels Drets de l’Infant reconeix  que tots els infants tenen dret a l’esbarjo, al joc i a participar en les activitats artístiques i culturals. Però, fixeu-vos, no és fins el 1989 quan la Convenció sobre els Drets dels Infants es signa a les Nacions Unides. Per primera vegada hi figura l’article 31 que reconeix als infants dret a jugar i a participar de la cultura. Per tant estem parlant d’un dret jove, molt jove. Tot just fa 20 anys que hem reconegut explícitament que els infants tenen dret a jugar. Tot i que dos països encara no els han signat: Somàlia i Estats Units. Desconec per què no ho ha fet Somàlia. Sembla ser que els Estats Units no signen perquè no està disposat a renunciar a la possibilitat de condemnar a cadena perpètua als menors ni a prohibir que a les escoles que vulguin es prediqui la desigualtat.

És realment tant important el joc? Per què?
Sí, el joc és una cosa molt seriosa. Jugar és l’eina de l’espècie humana per activar i conduir el desenvolupament emocional i intel·lectual durant els primers anys. Jugar és la manera dels infants per accedir al món, conèixer-lo i interpretar-lo. Jugant aprenen a comunicar-se, a establir relacions. Els manté interessats i actius perquè els dóna plaer. Per açò aprenen tant i tant de pressa: perquè ho fan jugant, que és el mateix que dir que ho fan gaudint. Jugar els possibilitat arriscar, assajar, equivocar-se, redreçar… perquè tot “només” és un joc. Aconsegueixen el domini perquè repeteixen, i repeteixen perquè disfruten.

Les famílies són conscients d’aquest fet? I les administracions? 

La Convenció dels Drets dels  Infants, com la Declaració Universal dels Drets Humans són acords que obliguen els estats i les administracions en general a respectar-los i a fer-los respectar. Els nostres infants han deixat els carrers i les places. La majoria d’espais públics urbans han esdevinguts perillosos i inhòspits pels infants. L’urbanisme els ignora i els amenaça. El dret a jugar inclou el dret a tenir a on jugar. Si no tenim on jugar, no tenim a on trobar amb qui jugar. Els infants queden tancats als espais familiars que avui són més petits i aïllats que mai. Són atrapats per les pantalles. La Xarxa són les noves places a on trobar-se.

El dret a jugar també té a veure amb el dret a tenir temps per jugar. I què passa amb les agendes d’algunes criatures?
Les famílies solen procurar el que creuen millor per als seus fills. 
A qui correspon cuidar per tal que imperi el bon criteri?
De moment qui socialment està més atent al desig de jugar dels infants són els interessos econòmics. Tanmateix és encoratjador veure com algunes famílies s’ajunten i creen condicions per al bon joc dels seus fills. 
El dret al joc, és un dret vulnerat? Hi ha diferències entre els països del nord i del sud? Hi ha algun lloc on hagin pres més consciència de la importància del joc?
A Menorca també hi ha un nord i un sud. Les darreres dades oficials diuen que el 20 % de les famílies menorquines estan sota el llindar de la pobresa. Altres dades precisen que el 7% dels menuts estan en situació d’extrema pobresa a Menorca. Parlam clar? Més de 3.000 infants menorquins estan en situació de pobresa. Abans de parlar del dret del joc cal garantir el dret a la igualtat, que és un dret bàsic i anterior. El pitjor enemic de l’esperit lúdic és la desesperança, la desil·lusió. Les desigualtats són insultants. Sabeu a quines societats juguen més els infants? A les més equitatives. No en les que alguns assoleixen un nivell de vida més alt. Juguen més a les societats més equitatives, més igualitàries, més justes.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Què li passa a un infant quan no juga?
Avorrir-se una mica és una bona medecina per valorar la participació, la complicitat. L’avorriment temporal és una bona oportunitat per agafar perspectiva i prendre decisions. Una altra cosa ben diferent és no jugar habitualment… No jugar normalment és no gaudir habitualment del que és fa. Qui no gaudeix no pot créixer, es queda sense energia, sense vocació. Jugar és intuir més del que es veu a primera vista. Qui no aprèn a mirar enfora, qui no aprèn a mirar amunt… només viurà entre el pedreny i els clots. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Es pot relacionar el dret al joc amb el de la participació infantil?
Els infants jugant es fan senyors de si mateixos, i de les seves decisions. Els jocs col·lectius són els primers assajos de participació. Som els primers assajos amarats de gaudi. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vol afegir res més?
Sí, si em dones l’oportunitat recordaré que l’article 24 de la Declaració Universal dels Drets humans proclama el dret al temps lliure. Tots els adults i adultes tenim el dret i el deure de gaudir de temps lliure. Hi ha algun temps lliure més bonic que el compartit amb el joc dels nostre fills?Entrevista publicada al Fons Menorquí de Cooperació  22/12/2010a
 
Entrevista a Maria Àngels Cremades

“Si la societat està desorientada, els infants creixen insegurs”

Després de més de 20 anys de pràctica psicomotriu amb infants, Mª Ángeles Cremades (Madrid, 1953), psicòloga, terapeuta i formadora en psicomotricitat, assegura que “la pràctica psicomotriu transforma les persones”. 

Com a presidenta de ASEFOP, l’Associació Europea d’Escoles de Formació d’aquesta especialitat, ha ofert la conferència inaugural del Seminari Internacional que ha tingut lloc al Centre de Cultura “SA NOSTRA”.

Com ha evolucionat en els darrers anys, des de la perspectiva de la psicomotricitat, el perfil dels infants?

Els nins són el reflex de la societat en què creixen. Si la societat està desorientada, ells creixen insegurs; si anam massa de pressa, els nins no poden fixar la mirada; si no han pogut construir bons vincles en la primera infància, la seva capacitat per l’autonomia es veurà limitada i la seva pròpia consistència personal, compromesa.

Com és el nin avui?

Ens trobam amb infants fràgils a nivell psicològic, immadurs o desorganitzats a nivell corporal; per no parlar d’aquest calaix de sastre en què s’ha convertit el diagnòstic d’hiperactivitat amb dèficit d’atenció.

Com intervé aquí la pràctica psicomotriu?

Intentam explicar el funcionament de l’infant coneixent els seus punts forts i les seves debilitats, per descobrir què ens vol dir una determinada manifestació o un símptoma.

En aquest sentit, quins són els reptes educatius avui?

Els que genera un sistema que integra nins cada vegada més petits, de vegades sense haver complert el primer any d’edat. Per al sistema educatiu, és un repte poder donar resposta a les necessitats profundes d’aquests menors, perquè creixin en seguretat i madurin desenvolupant tota la seva originalitat com a éssers humans.

Quins beneficis s’observen a curt termini?

Afavoreix el procés que va del “plaer de fer i de jugar” al “plaer de pensar”. Els infants adquireixen bases maduratives sòlides en un espai específic, que és la sala de psicomotricitat, en el qual poden expressar les seves necessitats més profundes.

Com ajuda la psicomotricitat al nin autista o amb discapacitat?

Aquests nins tenen més dificultat per crear representacions internes de si mateixos i del seu propi moviment. La teràpia psicomotriu és l’única via per millorar la qualitat de la comunicació amb l’entorn, així com la seva adaptació al medi, a més de facilitar que se sentin millor en la seva pell.

Què hi ha darrere de la pràctica psicomotriu?

Una filosofia humanista que creu en la persona i en les seves possibilitats d’evolució com a ésser humà en qualsevol moment de la seva vida. Aquesta filosofia inspira una mirada diferent i una ètica de respecte a l’infant com a subjecte que ens identifica.

Com poden ajudar els pares?

Oferint el seu amor, la seva pròpia felicitat per compartir junts i el seu temps, per gaudir amb ells dels petits moments de la vida, sense deixar que se’ns escapin.

Aquesta entrevista va ser publicada en el butlletí de  Obra Social Sanostra  el 14 de febrer 2012 

a

Entrevista a Bernard Acouturiervista 

“Hoy la escuela no está para nada adaptada a lo que es la vida actual”*

Cuando era niño Bernard Aucouturier, hijo de maestros, era tan libre que podía quedarse corriendo por los campos de la Touraine en Francia en vez de ira la escuela. Eso marcó su  futura vida personal y profesional (que incluyó también una difícil adaptación al liceo). Estudió Educación Física pero lo decepcionó. Más tarde, en la guerra de Argelia vio y vivió las peores atrocidades, pero la creación de dos escuelas y un dispensario le permitieron ser útil para calmar el dolor de la gente. Al volver de la guerra comprendió que lo suyo estaba muy lejos de los deportes. Recibió una llamada para  formar parte de un equipo que reeducaba a niños sordos y vio que su futuro debía ir hacia esa dirección: dedicarse tiempo completo al servicio de la infancia en dificultad. Aucouturier hoy tiene 78 años y es uno des grandes autores que se estudian en los salones de la Licenciatura de Psicomotricidad en el Hospital de Clínicas. Es uno de los creadores de esa disciplina hace 40 años, y ha volcado sus estudios hacia una línea de trabajo basada en la expresividad libre y espontánea del niño en dos orientaciones: educacional y terapéutica.  A fines de abril fue invitado a dar un seminario internacional en Montevideo sobre “la práctica psicomotriz preventiva y educativa”. Su teoría apunta a permitir al niño desarrollarse de una forma armoniosa, en  la que el cuerpo ocupe todo su lugar, “un lugar importante que a mi entender es demasiado ignorado en la escuela. Es el tema del cuerpo en movimiento, el tema del cuerpo en emociones, el tema del cuerpo imaginario. Digamos, el juego espontáneo del niño”, explicó este experto en entrevista con la revista Galería.aaaaaaaAAAAAAAAAA aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?Por qué creyó que era necesario crear la psicomotricidad?Fue desarrollándose lentamente está práctica. Al principio la psicomotricidad tenía una orientación fundamentalmente funcional, instrumental, había que conducir el cuerpo, hacerlo actuar de una cierta manera, y progresivamente me orienté hacia una dimensión más expresiva y libre del niño. Y fueron necesarios varios años para que pudiera encuadrar realmente esta práctica libre de la expresividad motora del niño. Yo conozco lo que ocurre con la psicomotricidad tanto en Francia como en otros países y a mi entender todavía es demasiado funcional, demasiado instrumental, y no deja suficiente libertad al niño para que pueda expresar la profundidad de sus contenidos psíquicos y de sus emociones.aaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

¿En qué sentido es que se traba esa expresividad del niño?
En el sentido de que hay demasiadas exigencias educativas y pedagógicas sobre el niño, demasiado poder sobre el niño, y esto no le permite decirse él mismo. No excluyo que el niño tiene que pasar por una cierta cantidad de aprendizaje entre las que están estas exigencias pedagógicas, pero el desarrollo armonioso del niño pasa tanto por una libertad de acción y de juego como de exigencias pedagógicas. Es un equilibrio que en la escuela no existe.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cada vez es más común que en las escuelas se deriven, tal vez de manera preventiva, a los niños a diferentes especialistas buscándoles si tienen algún problema o dificultad.

Sí, porque siempre se piensa que el niño nunca está a la altura de lo que se le pide, por lo tanto se fuerza al niño y no se respeta su deseo de crecer. Se obstruye su deseo de crecer, se instrumenta, no se le permite ser para que pueda tener una cierta armonía junto con el saber. Pero es nuestra sociedad la que lo quiere, sociedad que es transmitida tanto por la escuela como por los padres, que presionan y presionan al niño. Y ¿qué pasa cuando ejercemos demasiada presión? El niño se vuelve un inadaptado a la escuela. Por eso es que cada vez tenemos más niños que rechazan ir a la escuela, y que se manifiestan de forma agresiva contra los docentes y más allá, contra la escuela. Conozco bien la escuela, he formado a docentes durante años y a especialistas, y hoy la escuela no está para nada adaptada a lo que es la vida actual.

¿Cómo debería ser la escuela adaptada a la vida de hoy? 

Qué pregunta. Le voy a dar mi idea. Acabo de escribir un librito sobre eso, sobre la pedagogía del niño terrible en la escuela. Hay que darle un lugar al niño antes de darle un lugar a los maestros. El niño tiene que estar en el centro del dispositivo educativo, y es el educador, el docente que debe ajustarse, adaptarse en una pedagogía dialéctica, si no, viene el rechazo.

¿Está de acuerdo con la teoría de que muchas veces no se respeta el tiempo de cada niño en el proceso de aprendizaje? 

Es siempre el mismo problema, no se pone al niño en el centro del dispositivo. Si consideramos que tiene que estar en el centro, a mí entender hay que llevar adelante una pedagogía cada vez más individualizada para respetar el tiempo de cada uno. 

Pero en una clase hay 15, 20 o 30 niños, ¿cómo se hace eso? 

Ya sé. Esa pedagogía hay que crearla y romper con el modelo colectivo, diría yo. Todos los alumnos no están prontos al mismo tiempo, no es verdad. ¿Por qué? Porque aprender supone una maduración afectiva y todos los niños no tienen el mismo grado de maduración en el mismo momento.

¿Cómo se distingue si un niño tiene un atraso de maduración afectiva o si tiene realmente una dificultad como un trastorno atencional, por ejemplo?  

El trastorno atencional tiene que ser reubicado en el conjunto de la globalidad del niño. Un déficit de atención nunca está solo, siempre está acompañado de un trastorno de comportamiento, de un retraso del desarrollo del pensamiento, de cómo organizar el pensamiento, tener una cierta cantidad de representaciones mentales. Es por este motivo que la escuela tiene que ser el lugar donde el niño encuentre la seguridad afectiva. Pero es cierto que el docente tiene que dirigirse ciertamente al alumno pero reconociendo que es un niño, es un niño.

¿Cómo derivó de la Educación Física a la psicomotricidad? 

Hice profesorado de Educación Física en 1959, pero no me gustó la profesión porque todo estaba orientado hacía el deporte y no aprecié esos estudios salvo la pedagogía de la Educación Física. Y me dije, “quiero trabajar en un centro de niños difíciles, y fui nombrado en (la ciudad francesa de) Tours, en 1962, después de haber pasado dos años en la guerra de Argelia, el recuerdo más triste de mi vida. Fue allí que empecé a plantearme preguntas, viendo a esos niños con necesidad de decirse por vía del cuerpo, por lo tanto de ser escuchados, más que enseñarles. Ese fue el punto de partida. Después me abrí hacia los jardines de infantes, las escuelas de primer ciclo, y progresivamente se fue creando la práctica psicomotriz educativa y terapéutica El niño es un ser de emociones y las exprime sin restricciones, enojo, miedo, alegría, disgusto, tristeza. Lo dice únicamente por el cuerpo.

Y la manera de que uno pueda mantenerse sano es manifestando sus emociones a través del cuerpo.

Completamente de acuerdo. El enojo y los miedos que no son dichos hacen agujeros en el estómago, es lo que se llama somatizaciones.

¿De qué manera el trabajo del psicomotricista contribuye a mejorar el trastorno psicológico del niño?
Pienso que primero es importante conocer el sufrimiento del niño. Es decir, que si un psicomotricista no tiene ninguna sensibilidad para recibir el sufrimiento no puede intervenir con el niño. El niño es puesto en situación de expresar por la vía corporal, y por esta vía va a decir sus propios sufrimientos que se manifiestan por formas de ser en el espacio, por ejemplo, agitación motora, inhibición, manifestaciones somáticas internas. Son niños que están en déficit de juego, lo que quiere decir que tienen una historia de sufrimiento. La dinámica de ayuda a estos niños es la de hacer reencontrarlos con el placer en el juego, a través de representaciones mentales flexibles, libres, tanto por el cuerpo como por el lenguaje verbal.

O sea que reaprendiendo a jugar el niño va a empezar a encontrar el camino para curarse. Absolutamente, porque el juego por definición es placer, también es representación mental, es repetición. Es lo que les molesta a muchos padres, y los niños necesitan repetir el juego, porque hay placer en la repetición.

Después de tantos años de trabajo con niños, ¿ha encontrado la llave para comprenderlos?

Creo entenderlos bastante bien, entender el fondo de lo que expresan. Pero no es espontáneo, uno se va formando a esta comprensión, a lo que el niño vive en el espacio. Pienso tener algunas llaves para entender a los niños por la vía no verbal, pero seamos modestos, hay niños que en algunos momentos no se entienden. En esos casos se espera, uno se plantea preguntas, si es nuestra persona la que limita la comprensión del niño. Eso también pasa, tenemos resistencias ante ciertos niños, niños violentos, niños autistas, psicóticos, son niños que nos llegan enormemente, nos conmueven, y al llegarnos eso limita nuestra comprensión. Hay que entender la importancia de la formación personal del psicomotricista.

¿Eso quiere decir que no cualquiera puede ser psicomotricista? 

Hay una necesaria formación del psicomotricista que no es solo intelectual ni incluso profesional. Para mí la base de esta formación es la formación de la persona. Por ejemplo, una persona que queda en una rigidez, sin evolución para mí no puede ser psicomotricista, una persona frágil, sin identidad, no puede ser psicomotricista, a menos que evolucione. Hay puntos de referencia, no hay que tener miedo al niño.

¿Y les puede dar alguna de esas claves a los padres? 

Sí, sí, les doy una llave: miren jugar a sus propios hijos, mírenlos actuar libremente, mírenlos intensamente, cuanto más los miren más van a ayudarlos a pensar. Cuanto más miro a un niño, más lo pienso actuando, le doy todas las oportunidades de poder pensar bien.

¿Qué porción de nuestra identidad está formada por la imagen que tenemos de nuestro cuerpo?  

La identidad es el cuerpo, es en primer lugar el cuerpo, y de forma secundaria el pensamiento, pero es el cuerpo como sensación. La identidad está vinculada con la calidad de las sensaciones que vivo en mi cuerpo, está vinculada a las emociones que expreso y que no tengo miedo de expresar, y que me ponen en relación con el mundo exterior. Y la identidad es también el placer de pensar, pero este placer de pensar surge del placer de ser en su propio cuerpo. Existimos porque tenemos sensaciones y emociones si no, no existimos, si no, no tenemos identidad. 

Dicen que Uruguay es un país bastante avanzado en materia de psicomotricidad. Este año se firmó un convenio entre la Licenciatura de Psicomotricidad y el Consejo de Educación Inicial y Primaria para duplicar la atención a  niños en educación inicial a nivel público. ¿Qué referencias tienen usted al respecto?

Uruguay es el primer país en las dos Américas en crear al psicomotricista con nivel de grado, pienso que es gracias a la doctora (María Antonieta) Rebollo. Me parece totalmente positivo ese convenio en la medida en que se va a dar un lugar al cuerpo, a la expresión, a la emoción en el marco de la escuela elemental, sobre todo en la educación inicial en la que se lleva demasiado rápido al niño a los aprendizajes intelectuales.

Esta entrevista, realizada por la periodista Carolina Villamonte, fue publicada en la revista Galería del semanario Búsqueda, en la edición 3 de mayo de 2012

a

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s