Mecanismes de la memòria

a

Conferència molt interessant i planera, sobre els mecanismes de la memòria pel doctor Joaquim Fuster.